Tillbaka

23.05.02 / Nyhet

MAQS biträdde Luxbright vid företrädesemission

Luxbright AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 35,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer. 

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till bland annat utveckling av produktionsprocessen i Luxbrights lokaler som är belägna i Göteborg, forskning och utvecklingsarbeten av nya produkter och produktområden.

North Point Securities och MAQS Advokatbyrå var finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med företrädesemissionen. MAQS team bestod i huvudsak av Eric Ehrencrona, Anna Björk Larsson och Fredrik Brusberg. 
 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner