Tillbaka

23.04.21 / Nyhet

MAQS biträdde Minesto vid företrädesemission om ca 120 MSEK

Minesto AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 120 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Likviden från företrädesemissionen avses användas till bland annat fortsatt kommersialiseringen och expansion av bolagets projektportfölj i tidiga målmarknader, finansiering av slutförandet av kraftverket Dragon 12 samt investeringar i infrastruktur och förstärkning av balansräkningen.

Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners och MAQS Advokatbyrå var legala rådgivare till Minesto i samband med företrädesemissionen.

MAQS team bestod i huvudsak av Eric Ehrencrona, Fredrik Brusberg, Johan Kristoffersson och Sophie Nordmark White.

Relaterade nyheter