Tillbaka

21.09.29 / Nyhet

MAQS biträdde QuiaPEG i samband med riktade emissioner om cirka 16 MSEK

I samband med två riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till ett antal svenska och utländska investerare samt en riktad emission av konvertibler till vissa av bolagets fordringshavare har MAQS biträtt QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ).

QuiaPEG är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. QuiaPEGs aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Emissionerna offentliggjordes av QuiaPEG den 31 augusti respektive den 14 september 2021. Mer information om emissionerna och QuiaPEG finns på bolagets hemsida, www.quiapeg.com

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner