Tillbaka

21.12.06 / Nyhet

MAQS biträdde vid försäljning av Cuben Utbildning AB

Storskogen AB (publ) har genom dotterbolaget Strigo AB förvärvat Cuben Utbildning AB, ett utbildningsföretag med inriktning mot vuxenutbildning.

Cuben Utbildning AB erbjuder svenska för invandrare (”SFI”) och vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Bolaget utför även arbetsmarknadsinsatser och bistår med samhällsorientering samt stöd och matchning till arbetssökande.

Cuben Utbildning AB startades 2010 av Sanna Ahrens och Marie Medström. Sanna Ahrens och Marie Medström kommer under en övergångsperiod att fortsätta leda bolaget. Cuben Utbildning AB kommer även efter förvärvet att agera under eget varumärke.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner