Tillbaka

22.12.05 / Nyhet

MAQS biträder snabbväxande miljardkoncern inom infrastruktur

MAQS biträder den snabbväxande miljardkoncernen inom infrastruktur – Infralogistic – med omstrukturering och etablering.

Midco Infrastructure Logistics AB (”ILAB”) etablerades i samband med att ILAB emitterade sin första obligation, i mars 2021, för att skapa en ny stark aktör inom infrastruktur genom förvärv och utveckling av bolag inom branschen. Sedan ILAB etablerades har omsättningen ökat från 317 mkr till att idag ha en omsättning om 1 679 mkr per Q3 2022.

Det har nu beslutats att etablera ett systerbolag till ILAB (”ILAB II”). ILAB och ILAB II ägs vardera till 100 % av Infralogistic AB. Samtliga befintliga aktieägare i ILAB kommer att apporteras upp till det nya ägarbolaget, där nya och befintliga ägare samlar sitt ägande. Syftet med ägarförändringen är att samtliga befintliga och nya aktieägare ska äga båda strukturerna och verka för fortsatt gemensam utveckling och tillvaratagande av synergier för koncernen. ILABs huvudsakliga externa finansiering utgörs av ett obligationslån om 500 mkr, medan ILAB II finansieras med en traditionell bankfinansiering. Genom att etablera ILAB II ökar den finansiella flexibiliteten samtidigt som koncernens genomsnittliga finansieringskostnad sjunker.

MAQS biträder Infralogistic genom Patrik Gustafsson Sonne, Lovisa Elardt och Richard Fiskesund.

 

Läs mer här: https://news.cision.com/se/midco-infrastructure-logistics-ab/r/infralogistic-etablerar-ytterligare-ett-forvarvsbolag,c3675525

 

Kort om Infralogistic:

• Infralogistic är en helhetsleverantör av infrastrukturlogistiktjänster inom segmenten Recycling, Ballast, Grundläggning, Maskiner, Transporter och Rental.

• Infralogistic grundades i Malmö 2021.

• Sedan april 2021 har 12 bolag förvärvats och 1 bolag etablerats organiskt.

• Omsättning 1 679 mkr med EBITDA om 230 mkr och EBITDA-marginal på 13,7 % (LTM pro-forma, ILAB).

• Ca 600 anställda.

Kontaktpersoner