Tillbaka

21.12.06 / Nyhet

MAQS gör strategisk satsning på integritet och dataskydd

Digitalisering, Schrems II-domen och en global pandemi gör att frågor kopplat till integritet och dataskydd är högaktuella. Men många verksamheter har fortfarande grundläggande brister i sitt dataskydd. Det påpekar Integritetskyddsmyndigheten i sin senaste årsrapport. För att möta efterfrågan på juridisk rådgivning utökar MAQS sitt erbjudande inom integritet och dataskydd och etablerar en nationell specialistgrupp inom området.

– MAQS har länge arbetat med integritets- och dataskyddsfrågor och nu kraftsamlar vi ytterligare med en strategisk satsning inom området genom att etablera en nationell specialistgrupp med kompetenshubb i Stockholm, säger Katrin Troedsson, vd på MAQS Advokatbyrå.

Under de senaste åren har MAQS Advokatbyrå rekryterat flera experter inom integritet och dataskyddsområdet. Bland andra Anna Eidvall, som har fokus på strategisk rådgivning kopplat till regelefterlevnad, tredjelandsöverföringar och företagsöverlåtelser, och Karin Schurmann, inriktad på branschöverskridande strategiskt stöd till ledning, styrelse och/eller dataskyddsansvarig/DSO, profilering och cookies, samt uppdrag som externt DSO.

Branschkunskap i fokus för att möta kunders behov

MAQS Advokatbyrå har under de senaste åren byggt upp sin verksamhet utifrån utvalda bransch- och specialistområden i syfte att förena högkvalitativ juridisk rådgivning med nödvändig branschkunskap. MAQS arbetar också aktivt, som enda advokatbyrå, med AI Sweden, för att förstå ny teknik och påverka kommande initiativ på området.

– Integritet och dataskyddsfrågor är en del av en större kontext. Därför arbetar vår specialistgrupp nära AI Sweden och byråns andra bransch- och specialistområden för att kunna erbjuda en heltäckande rådgivning anpassad till de specifika förutsättningar som finns i varje bransch och verksamhet, berättar Karin Schurmann, partner på MAQS Advokatbyrå.

MAQS utvecklar dataskyddstjänst kopplat till M&A

MAQS specialistgrupp Integritet och dataskydd hjälper bland annat kunder med löpande expertrådgivning och projektledning, rättsutlåtanden, genomförande av riskanalyser och konsekvensbedömningar samt rådgivning kring tredjelandsöverföringar. MAQS har också utvecklat en tjänst kopplat till hantering av personuppgifter i samband med M&A-projekt.

– Vi befinner oss i en tid där digital utveckling sker exponentiellt och data är det nya guldet. Men guldet kan bli till sand om inte dataskyddsrelaterade risker identifieras och hanteras. Bland annat kan omfattande värden gå förlorade vid transaktioner och stora sanktioner tilldelas vid bristande regelefterlevnad. Här kan vi hjälpa våra kunder att navigera rätt i det komplexa dataskyddsregelverket som är i ständig förändring och säkerställa att hållbara långsiktiga värden kan realiseras, säger Anna Eidvall, partner på MAQS Advokatbyrå.

Läs mer här

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner