Tillbaka

20.02.19 / Nyhet

MAQS har biträtt Dala Vind i vindkraftsaffär med Stena Renewable

MAQS Advokatbyrå var Dala Vinds ombud i samband med Stena Renewables inträde som partner i vindpark Riskebo belägen i Hedemora.

Vindparken har utvecklats av Dala Vind och Stena Renewable har gått in som partner i vindkraftprojektet. Fem av vindkraftverken kommer att ägas av Stena Renewable, medan Dala Vind tillsammans med Borlänge Energi, Falu Energi och Dala Energi kommer att äga två av verken. Parken ska förvaltas gemensamt av Stena Renewable och Dala Vind. Byggnationen påbörjas under våren 2020 och anläggningen väntas börja leverera el i slutet av 2021.

Vestas kommer leverera vindkraftverken till vindparken, Kanonaden ansvarar för vägar, fundament och internt elnät medan Hedemora Elnät står för den yttre nätanslutning. Sveaskog är fastighetsägare där vindparken etableras.

Vindparken består av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Vindkraftverken (Vestas V162) är på 5,6 MW vardera och är bland de största i Sverige. Vindparken beräknas årligen producera cirka 130 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 26 000 villor. Den förnybara elen kan minska koldioxidutsläppen med omkring 78 000 ton per år, vilket är nästan lika mycket som de samlade utsläppen i hela Hedemora under 2018(84 000 ton).

MAQS team bestod av Mikael Kowal och Marcus Resvik.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner