Tillbaka

22.02.11 / Nyhet

MAQS har biträtt Huseriet vid förvärv av Arlövs sockerbruk

Huseriet AB förvärvar Arlövs sockerbruk av Nordic Sugar AB.

Huseriet förvärvar fastigheten Arlöv 22:191 i Burlövs kommun, vilken innefattar Arlövs sockerbruk med intilliggande mark. Totalt rör det sig om 50 000 kvm befintlig uthyrningsbar area tillsammans med byggrätter för ca 650 bostäder.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Huseriet AB genom advokaterna Magnus Bengtsson och Lovisa Elardt.

 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner