Tillbaka

20.09.30 / Nyhet

MAQS har biträtt IRLAB Therapeutics AB vid notering av bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista

IRLAB Therapeutics AB (”IRLAB”) är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom.

Bolagets A-aktier har sedan februari 2017 varit noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Handeln med IRLAB:s A-aktier på huvudlistan inleddes idag den 30 september 2020.

MAQS team bestod av Dag Fredlund, Hanna Friberg, Jonas Svahn, Daniel Thorbjörnsson, Eric Ehrencrona och Niklas Eskilsson.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner