Tillbaka

21.06.09 / Nyhet

MAQS har biträtt Mofast vid förvärv av flerbostadsfastighet vid Avicii arena

Spotlightnoterade fastighetsbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (Mofast) har undertecknat ett köpekontrakt om förvärv av en flerbostadsfastighet på Pelargatan i Stockholm.

Fastigheten omfattar 46 lägenheter och 15 parkeringsplatser och har en total uthyrningsbar yta på 2 293 kvm. Köpeskillingen uppgår till 111 Mkr.

Säljarna är privatpersoner i familjen Ivarsson och som del i affären kommer säljarna att delta i en riktad nyemission i Mofast till ett värde om 50 Mkr.

Fastigheten faller under rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt enligt §6. Vilket innebär att fastighetens bostadsrättsförening har hembud på fastigheten. Ett slutgiltigt tillträde kan först ske efter det att hembudet löpt ut vilket beräknas kunna ske under Q4 2021.

Ansvarig delägare i transaktionen var Jonas Blomquist.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner