Tillbaka

21.06.16 / Nyhet

MAQS har biträtt Mofast vid förvärv av flerbostadsfastigheter i Örebro och Uppsala

Spotlightnoterade fastighetsbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (Mofast) har ingått avtal om att förvärva fyra flerbostadsfastigheter i centrala Örebro och Uppsala.

De fyra fastigheterna värderas till 265 Mkr och förvärvas genom att Mofast tar över samtliga andelar i ett kommanditbolag i vilka fastigheterna ägs.

Tillträdet är planerat till den 30 september 2021 och största delen av betalningen sker genom att Säljarna erhåller nyemitterade aktier i Mofast.

Ansvarig delägare i transaktionen var Jonas Blomquist.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner