Tillbaka

20.08.21 / Nyhet

MAQS har biträtt QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB vid listbyte till Nasdaq First North

MAQS Advokatbyrå har biträtt QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) i samband med bolagets listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Handeln av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 inleddes den 21 augusti 2020 på Nasdaq First North.

QuiaPEG är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform.

QuiaPEG har anlitat FNCA Sweden AB som bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

MAQS team har huvudsakligen bestått av Eric Ehrencrona och Hanna Friberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner