Tillbaka

21.05.18 / Nyhet

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Squeed AB

MAQS Advokatbyrå var köparens ombud i samband med Semcon Sweden AB:s förvärv av 100 % av aktierna i det svenska it-bolaget Squeed AB som under 2020 omsatte 105 miljoner kronor.

Semcon är ett internationellt teknikföretag med över 1 800 medarbetare i sju länder. Semcon hjälper sina kunder att omvandla teknik till unika användarupplevelser genom att förena fysiska och digitala lösningar. Semcon grundades i Västerås 1980 och har en lång tradition av att vara nära kundernas verksamhet och behov. Semcon har på så sätt växt till att vara en internationell koncern med gränsöverskridande samarbeten.

Squeeds starka position inom mjukvaruutveckling och agil förändringsledning kompletterar Semcons digitala erbjudande, adderar fler branscher och breddar koncernens kundportfölj.

Squeed, som kommer att ingå i Semcons affärsområde Engineering & Digital Services, har 95 medarbetare som stärker Semcons närvaro i främst Göteborg och Stockholm, men även i Oslo. Under 2020 uppgick omsättningen till 105 miljoner kronor (MSEK) och rörelseresultatet till 14 MSEK.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Squeed, på en kassa- och skuldfri basis, uppgår initialt till 61 miljoner kronor (MSEK), varav 56 MSEK erläggs kontant och 5 MSEK erläggs i form av 42 585 aktier i Semcon. Därutöver kan tilläggsköpeskillingar, som erläggs kontant, utgå om maximalt 39 MSEK om rörelseresultaten under 2021-2023 överstiger vissa basnivåer. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med tillgängliga medel i Semcon. Aktiedelen täcks av befintligt innehav av egna aktier och det bemyndigande om överlåtelse av egna aktier som årsstämman beslutade att lämna styrelsen den 29 april 2021.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner