Tillbaka

24.06.14 / Nyhet

MAQS har biträtt Sydsvenska Hem AB (publ) vid förvärv av fastigheter i Helsingborg

Sydsvenska Hem AB (publ) förvärvar fastigheterna Katslösa 17:4 och 9:2 i Helsingborg.

Fastigheternas totala uthyrningsbara area uppgår till cirka 8 200 kvm, fullt uthyrda till bland annat Blomsterlandet och Byggmax. Området omfattar totalt drygt 80 000 kvm mark och för närvarande pågår ett arbete med en ny detaljplan med målsättning att utveckla ytterligare handel och verksamheter på fastigheterna. Tillträde av fastigheterna sker den 1 juli 2024. Förvärvet finansieras delvis med egna aktier och Sydsvenska Hem AB (publ) stärker därmed sin ägarbas ytterligare. 

Mer information finns på www.sydsvenskahem.se

MAQS Advokatbyrå har biträtt Sydsvenska Hem AB (publ) genom Magnus Bengtsson och Allis Westberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner