Tillbaka

21.07.05 / Nyhet

MAQS har biträtt Trianon vid försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum

Trianon säljer 50 procent av Rosengård Centrum till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter.

Den fortsatta utvecklingen av Rosengård Centrum med tillhörande byggrätter om totalt cirka 60 000 kvm BTA kommer Trianon att driva tillsammans med Fastighets AB Hemmaplan i ett joint venture.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 560 Mkr och avtalet innebär lika ägande mellan parterna. Mer information finns på www.trianon.se/nyheter.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Trianon genom advokaterna Magnus Bengtsson, Lovisa Elardt och Krister Hjelmstedt samt biträdande juristen Kajsa Hummel.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner