Tillbaka

21.03.25 / Nyhet

MAQS har biträtt Trianon vid förvärv av bostadsportfölj i Svedala

Fastighets Aktiebolaget Trianon förvärvar bostadsfastigheter i Svedala omfattande cirka 14 000 kvm fördelat på 208 lägenheter.

Säljare är de kommunala fastighetsbolagen Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB Svedab. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 169 Mkr. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde beräknas ske den 31 mars 2021. Mer information finns här.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon genom advokaterna Magnus Bengtsson, Lovisa Elardt och biträdande juristen Kajsa Hummel.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner