Tillbaka

21.06.14 / Nyhet

MAQS har biträtt Zesec of Sweden vid unitsemission och notering på NGM Nordic SME

I samband med noteringen har Zesec genomfört en emission av 2 150 000 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala teckningen i emissionen uppgick till cirka 21 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136 procent. Genom emissionen tillförs bolaget totalt cirka 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader och cirka 330 nya aktieägare. Första dag för handel i Zesecs aktier på Nordic SME var den 28 maj 2021 och första handelsdag för bolagets teckningsoptioner var den 10 juni 2021.

Zesec är ett Göteborgsbaserat bolag inom prop-tech och digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Zesecs affärsidé är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuder en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för fastighetsägare, transportföretag, hantverkare, blåljuspersonal med flera.

MAQS kapitalmarknads-team har agerat legal rådgivare till Zesec of Sweden AB (publ) i samband med emissionen och noteringen. Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen och noteringen.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner