Tillbaka

21.06.21 / Nyhet

MAQS rådgivare i rekordstor byggrättsförsäljning i Vellinge

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren i utvecklandet och försäljningen av byggrätten till 640 bostäder i Vellinge.

Markområdet som går under namnet Vellinge Parkby ligger i nordöstra delen av Vellinge tätort och kommer efter färdigställandet att innefatta ett park- och rekreationsstråk, villor, radhus och flerbostadshus samt även en skola, förskola och en ny idrottshall.

Förvärvare av projektet är OBOS och Nordr till lika delar. Affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvariga advokater från MAQS Advokatbyrå var Jonas Blomquist (fastighetstransaktioner) och Pontus Gunnarsson (exploateringsfrågor).

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner