Tillbaka

22.06.07 / Nyhet

MAQS rådgivare vid försäljningen av Börje Holmgrens Åkeri AB till Bellman Group

Bellman Group har tecknat avtal om förvärv av Börje Holmgrens Åkeri AB som framåt kommer att utgöra ett eget segment inom Bellman Group. MAQS och har varit säljarens rådgivare under processen.

Börje Holmgrens Åkeri AB med 40 anställda är främst verksamma i Mälardalen och utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggningen, vatten, avlopp och dränering och omsatte under verksamhetsåret 2020/21 101,9 miljoner kronor med ett EBITDA resultat om 19,5 miljoner.

Bellman Group är en anläggningskoncern med verksamhet inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna och koncernen omsatte under 2021 2,9 miljarder kronor, med 600 anställda och 1300 underentreprenörer i Sverige.

MAQS team bestod av Sara Malmström och Amanda Dyberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner