Tillbaka

20.06.18 / Nyhet

MAQS Renewables team biträdde en av medinvesterarna vid förvärv av andel i en av Europas största vindkraftparker

MAQS Renewables team har företrätt en medinvesterare till Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG vid förvärv av en majoritetsandel (upp till 85%) av aktierna i ett vindkraftprojekt ägt av Enercon.

Vindkraftparken förväntas vara i drift till utgången av 2021 med en kombinerad årlig elproduktion om 657 GWh. Projektet, som är beläget i den norra delen av vindkraftparken Markbygden 2 i Norrbotten nära Piteå, är en del av Markbygden-klustret som kommer att bli en av de tre största landbaserade vindkraftparkerna i Europa (mätt efter installerad kapacitet).

Projektet är ett väsentligt bidrag till Sveriges mål att nå både 100% förnybar energiproduktion till 2040 och noll nettoutsläpp till 2045. Läs mer om detta i Bloombergs artikel.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner