Tillbaka

21.10.04 / Nyhet

MAQS var säljarnas ombud i samband med försäljningen av aktierna i Pexymek AB till Seafire AB (publ)

Under 2020 uppgick Pexymek AB:s nettoomsättning till 43,8 MSEK med en EBITDA på 10,4 MSEK. Pexymek AB har funnits sedan 1969 och företaget har idag 19 anställda med verksamhet i Falkenberg. Pexymek AB bedriver sin verksamhet inom den fastighet som ägs av dotterbolaget Maströret Fastighets AB, som också förvärvades i samband med transaktionen. Säljarna kommer efter Seafire AB:s (publ) övertagande av Pexymek AB att fortsätta i sina respektive operativa roller i bolaget.

Seafire AB (publ) är en företagsgrupp som grundades 2016 och som fokuserar på att förvärva lönsamma och mindre bolag med utvecklingspotential. Efter förvärvet av Pexymek AB har Seafire AB (publ) en portfölj bestående av åtta bolag och en omsättning på cirka 467 MSEK proforma.

Pexymek AB är idag en ledande leverantör inom kabelskydd, kabelklammer, antennfästen och kallmanglar till den nordiska marknaden. Bolaget har även en betydande legoproduktion inom rörbockning, tunnplåtsstansning och kantpressning. Under 2021 förväntas Pexymek AB omsätta cirka 44 MSEK med en EBITDA marginal på över 10 MSEK.

Köpeskillingen för Pexymek AB uppgick till maximalt 65 MSEK och var fördelad på en kontant-betalning om 55 MSEK som erlades vid tillträdet, och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 75 % av EBITDA över 6 MSEK under perioden 2021-2022. Tilläggsköpekillingen kan maximalt uppgå till 5 MSEK per år. Av den totala köpeskillingen för Pexymek AB erlades 6 MSEK med aktier i Seafire AB (publ) till en kurs om 26,70 SEK per aktie. Fastigheten, som ägs av Maströret Fastighets AB, har hyresintäkter på 2,2 MSEK per år och förvärvades samtidigt för 25 MSEK.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner