Tillbaka

21.06.23 / Nyhet

Nya delägare till MAQS

Sara Malmström och Karin Schurmann ansluter som nya delägare vid MAQS Advokatbyrå efter sommaren.

– Vi fortsätter vår strategiska expansion inom företagsöverlåtelser och Digital Business. Genom rekryteringen av Sara och Karin förstärker vi ytterligare vårt erbjudande inom dessa områden, säger Katrin Troedsson, vd på MAQS.

Sara Malmström har omfattande erfarenhet av företagsöverlåtelser och är specialiserad mot rättighetsintensiva branscher som IT/tech, retail/etail och media. Sara biträder löpande industriella bolag och private equity-bolag i transaktioner och vid growth- och venture capital-investeringar, samt tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom bolagsrätt. Sara har även bred kompetens inom immaterialrätt och biträder regelbundet bolag i frågor rörande licensavtal, varumärken och upphovsrätt. Sara kommer närmast från Kanter Advokatbyrå.

Karin Schurmann har omfattande erfarenhet av kvalificerad rådgivning i dataskyddsrelaterade frågeställningar inom olika branscher, som finansiell sektor och retail/etail. Karin har t.ex. uppdrag som externt dataskyddsombud och tillhandahåller strategiskt ledningsstöd inom dataskydd. Hon är också verksam inom e-handels- och marknadsföringsrätt. Hon utbildar regelbundet och leder juridiska nätverk inom sina specialistområden. Karin har tidigare bl.a. varit bolagsjurist inom telekomsektorn med fokus på dataskydd och kommer närmast från en roll som advokat/partner hos Kompass Advokat.

MAQS har, som en del av ett omfattande arbete med hållbarhet internt och externt, gjort flera viktiga rekryteringar av duktiga medarbetare den senaste tiden, vilket naturligtvis är ett fint kvitto på vår verksamhet, säger Katrin Troedsson.

Kontaktpersoner