Tillbaka

22.06.13 / Nyhet

QuiaPEG Pharmaceuticals har genomfört en företrädesemission av units om 28,4 MSEK

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 28,4 MSEK. I anledning därav har ett prospekt upprättats som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Uppsalabaserade QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och förbättrade former av läkemedel bygger på bolagets patenterade teknologiplattform.

QuiaPEG är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå legal rådgivare till QuiaPEG med ett kapitalmarknads-team bestående av Eric Ehrencrona, Anders Eriksson och Fredrik Brusberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner