Tillbaka

20.09.07 / Nyhet

Solör Bioenergi förvärvar HL Energi

MAQS Renewables-team var säljarens ombud i samband med Solör Bioenergi AB:s förvärv av H. Lennartsson Energi AB.

HL Energi AB har drivit fjärrvärmeanläggningen i Töcksfors sedan 2006 och utvecklat anläggningen i takt med den ökade efterfrågan på fossilfri värme. I och med försäljningen av bolaget och dess fjärrvärmenät samt energianläggning ansvarar nu Solör Bioenergi för produktion och distribution av värme till både kommunala och privata fastigheter i Töcksfors. Bland kunderna finns skola, handel, lägenheter och industrier. Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme i Sverige och Norge. Solör Bioenergis verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle i form av pellets, flis och briketter. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör Bioenergi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

MAQS team bestod av Mikael Kowal, Andréa Rylander, Klara Dahlqvist och Emma Bremer.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner