Tillbaka

21.12.16 / Nyhet

Thinc Jetty Collective förvärvar 70 procent av aktierna i Context Media

MAQS har företrätt Thinc Jetty Collective AB (publ) i samband med förvärvet av 70 procent av aktierna i Context Media AB. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i Context Media uppgick till ca 24,76 MSEK och har erlagts genom en kombination av vederlagsaktier och revers. Utöver den fasta köpeskillingen kan även en tilläggsköpeskilling utgå baserat på utfallet av Context Medias rörelseresultat efter skatt avseende räkenskapsåren 2022.

Context Media är en mediebyrå med kontor i Umeå, Luleå, Stockholm och Växjö. Företaget har funnits sedan 2014 och har fem delägare. Context Media omsatte ca 70 MSEK med ett resultat före skatt på ca 3,5 MSEK räkenskapsåret 2020. Prognosen för 2021 års omsättning är 90 MSEK med en EBTDA på ca 7,8 MSEK. Context Media har idag tio anställda.

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Visby och Oslo. Företagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Koncernen omsätter cirka 150 miljoner kronor och erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Thinc Jetty Collective-koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation.

För mer information om förvärvet läs Thinc Jetty Collective:s pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner