Tillbaka

21.01.28 / Nyhet

Tillväxtverket dröjer - hur kan jag som företagare hantera likviditetsproblemen?

Kombinationen av uteblivet ekonomiskt stöd och stundande skattekrav kan komma att bli ett akut problem för många företag och företagsledningar när stöden från Tillväxtverket dröjer.

Den senaste tiden har Tillväxtverkets handläggningstid avseende stöd till företag på grund av pandemin förlängts avsevärt. Samtidigt har regeringen infört hårdare restriktioner för hur människor får träffas vilket medfört ytterligare omsättningsnedgångar för en rad branscher såsom bl.a. restauranger, butiker och kulturliv. Tillväxtverket egen bedömning är att nya stöd som förväntas gälla från december 2020 sannolikt inte kan sökas förrän tidigast den 5 – 8 veckor från det att den nya lagen om ytterligare stöd antas. När den nya lagen kommer att antas är i dagsläget oklart.

En del av likviditetsproblemen har kunnat hanteras genom skatteanstånd. Skatteverkets möjligheter att medge anstånd med skattebetalningar är dock begränsad till 12 månader från den dag anståndet beviljades. Om ett par månader börjar anstånden att löpa ut och de skatter som omfattas av anstånden som meddelades från och med mars 2020 att förfalla till betalning.

 

Några korta råd vad företaget kan göra!

 

Se över alla kostnader och överväg om ni kan slimma organisationen ytterligare

I de fall förändringarna påverkar företagets anställda är det viktigt att inte missa arbetsrättsliga regler såsom t.ex. förhandlingsskyldighet med fackföreningar. Rätt hantering av dessa frågor gör att processen går snabbare och leder därmed till mindre kostnader för arbetsgivaren.

Ta kontakt med dina borgenärer

Ta kontakt med din bank, hyresvärd och andra borgenärer för att diskutera olika lösningar såsom betalningsanstånd, tillfälliga krediter, tillfälligt amorteringsfritt på lån, minska lokalytor m.m.

Upprätta kontrollbalansräkning

Som styrelseledamot är man skyldig att agera om aktiebolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Om styrelsen inte upprättar kontrollbalansräkning när sådan skyldighet föreligger blir styrelseledamöterna personligt betalningsansvariga för bolagets nya skulder m.m. För att ha rätt till stöd från Tillväxtverket krävs dessutom att ditt bolag inte är kontrollbalanspliktigt.

Prioritera betalning av de skatter där anstånden löper ut

Om skatten hinner förfalla till betalning föreligger ett långtgående personligt ansvar för styrelsen att betala skatten vilket kan vara förödande för företagares enskilda privatekonomi.

Berättigad till ytterligare omställningsstöd?

Se över om du är berättigad till ytterligare omställningsstöd, korttidspermittering, hyresstöd, anstånd med skatter m.m.

 

Ta hjälp av professionella rådgivare!

MAQS Advokatbyrå har, med sina drygt 200 jurister och advokater, all den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge de bästa råden i hur ditt företag ska agera för att hantera er situation.

På grund av pandemin erbjuder vi företag som hamnat i kris ett förutsättningslöst möte där ni får träffa obestånds- och arbetsrättsexpertis. Vid mötet analyserar vi företagets situation och ger de råd just ditt företag kan behöva för att överleva.

Om situation är så allvarlig att företagets inte kan räddas på annat sätt utreder vi förutsättningarna för företagsrekonstruktion och förklarar även innebörden av en eventuell konkurs. Om du vill ha vår hjälp så tveka inte att kontakta oss.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner