Tillbaka

Vad gör ni inom specialistområdet Capital Markets?

Karriär på MAQS

Fredrik Brusberg som arbetar som biträdande jurist med kapitalmarknadsfrågor såsom noteringsprocesser, listbyten och publika kapitalanskaffningar. Han arbetar också med bolagsstyrning, bolagsstämmor, företagsetableringar och andra allmänna bolagsrättsliga frågor.

Berätta om er grupp Capital Market och vad ni gör?
Jag och mina kollegor arbetar löpande med nationella och internationella bolag som är noterade på börsen eller marknadsplatser. Vi hjälper bland annat till med noteringsprocesser, listbyten, informationsgivning (marknadsmissbruk), kapitalanskaffningar med och utan prospektkrav, bolagsstämmor samt löpande juridiska frågor.  
 
Vad var det som lockade med att jobba på advokatbyrå och varför just MAQS?
Redan innan jag sökte till juristprogrammet väcktes min nyfikenhet på att jobba på en affärsjuridisk advokatbyrå, vilket höll i sig genom hela juristprogrammet. Efter att jag jobbat som sommarnotarie kände jag än mer att det var rätt för mig. Anledningen till att det blev just MAQS är vår kultur och värderingar, vilka stämmer väldigt väl in på mina egna. 

Hur är det att jobba på advokatbyrå? 
Det jag tycker är extra roligt är att man - utöver att få arbeta med juridik - får lära känna kunderna och följa dem på deras olika resor. Bra att känna till är att det inte är ett jobb med fasta arbetstider, utan det kan medföra vissa intensiva perioder med långa arbetsdagar, men det skapar även flexibilitet vilket är en fördel. Jag tycker det är ett väldigt roligt och spännande jobb som ger möjlighet till en skarp utvecklingskurva. 

Berätta om projekt du nyligen arbetar med...
Jag och mina kollegor hade förmånen att arbeta med Cereno Scientific AB (publ) när de genomförde en företrädesemission och ett byte av marknadsplats. Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget var tidigare noterat på Spotlight Stock Market men bytte nu till Nasdaq First North Growth Market. Det är ett intressant bolag att arbeta med och min roll innebar bland annat att upprätta ett prospekt, diverse bolagsrättsliga dokument samt deltagande vid projektmöten. Det var roligt att efter hårt arbete få vara med och ringa i börsklockan på Nasdaq tillsammans med kunden dagen då handeln av Cereno Scientifics aktie inledes på First North. Det är verkligen ett lagarbete!

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN