Tillbaka

Vad jobbar du med egentligen?

Richard Fiskesund, biträdande jurist i Malmö

Karriär på MAQS

Richard Fiskesund tog sin juristexamen från Lunds universitet 2021 och anslöt därefter som biträdande jurist på MAQS kontor i Malmö. Richard arbetar i huvudsak med företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner. 

Berätta om din bakgrund och varför du läste till jurist? Var det ett självklart val?
-    Under gymnasietiden studerade jag naturvetenskap och tanken var väl från början att fortsätta i samma riktning efter studietiden. Samtidigt fanns det en underliggande dragning till juristyrket. Jag har alltid haft en förkärlek för retorik och som en tävlingsmänniska lockade idén av att argumentera och förhandla in i det sista mot en motpart. 

Hur kom du i kontakt med MAQS?
-    Det var i samband med JiA-dagarna i Lund. JiA står för Juristen i Arbete och är juridiska föreningens arbetsmarknadsmässa för juriststudenter.

Du arbetar i dag primärt med förvärv och företagsöverlåtelser? Vad är det som lockar med just M&A?
-    Jag har ett stort intresse för ekonomi och börsen i allmänhet. Att vara med bakom kulisserna, känna av den rådande konjunkturen och vara med i förhandlingar och värderingar av bolag är något som jag både tycker är spännande och roligt. Sedan utgör arbetet en stark inspirationskälla när jag får känna av entreprenörsandan i det nära samarbetet med entreprenörer och företagsledare.     

Berätta lite närmare vad du arbetar med vid en transaktion?
-    Transaktioner kan vara väldigt komplexa och vi bistår därför ofta klienten i hela processen som består av att värdera, granska och analysera bolag till att förhandla villkor, skriva avtal och slutföra transaktionen samt att lösa alla de problem som dyker upp längs vägen. Varje steg i processen berör flera rättsområden och vi arbetar därför väldigt brett och ofta i team som involverar arbetsgrupper som är specialiserade inom exempelvis skatterätt, arbetsrätt, bolagsrätt och immaterialrätt. Som junior jurist får man, i en mer biträdande roll, tidigt vara med på en kant i varje steg i processen. Med tiden och erfarenheten som byggs upp får man successivt axla ett större ansvar, ta lead och styra transaktionerna i mål vilket är väldigt givande.      

Vad gör du på din fritid?
-    Gillar att lägga ned mycket tid på att testa och laga avancerade maträtter. Spenderar mycket tid ute i naturen eller på Klättercentrum i Malmö där jag klättrar, bastar och hänger med mina vänner. När händerna är utslitna från all klättring gillar jag även att variera med lite racketsport.      
 Ida Hillestad, biträdande jurist i Göteborg

Karriär på MAQS

Ida Hillestad har läst vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och tog sin juristexamen 2022. Hon har också studerat kurser i EU-rätt & International Human Rights vid Köpenhamns universitet. Ida sökte sig till MAQS då hon ville arbeta på en större fullservicebyrå med sunda värderingar.

Vad var det som lockade med att jobba på byrå och varför just MAQS?
-   För mig var det möjligheten att vara en del av näringslivets många spännande projekt, affärer och samarbeten som lockade. Genom att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå kommer man i kontakt med otroligt spännande företag där man som jurist blir en del av teamet som gör affären möjlig.

-   Jag sökte mig till MAQS eftersom jag ville arbeta på en större fullservicebyrå med sunda värderingar och där jag upplevde ett tydligt hållbarhetsfokus, både vad gäller extern rådgivning till klient och ett strategiskt internt hållbarhetsarbete med högt uppsatta mål. MAQS ska uppnå klimatneutralitet till år 2030 och arbetar aktivt för detta och jag tror att ett strategiskt hållbarhetsarbete är en absolut förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande, förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet - såväl för en advokatbyrå som för de klientbolag en byrå ger rådgivning till. Det som också lockade var den så kallade ”MAQS-andan”. Den beskriver företagskulturen på MAQS som ”där det professionella möter det omtänksamma”. Med andra ord att vi arbetar i en professionell och utmanande miljö men där vi tillsammans är genuint intresserade och engagerade för varandra. Jag vill inte arbeta på en arbetsplats där det är vassa armbågar och ett tävlingsklimat kollegor emellan, utan vill känna en stark laganda och arbetsglädje i det vi skapar tillsammans.

Levde jobbet och livet på byrå upp till dina förväntningar?
-   Det tycker jag verkligen. Det är riktigt kul att arbeta på byrå och jag kan varmt rekommendera att gå den vägen i sitt arbetsliv som jurist. Arbetet är varierande, utmanande, givande och framför allt roligt. Man lär sig någonting nytt varje dag!

Vad jobbar du med? Hur kan en dag/vecka se ut?
-   Jag arbetar i MAQS produktionsgrupp ”Grön Affär” med M&A (företagsöverlåtelser), bolagsrätt och kommersiella avtal av olika slag, och detta främst med klienter som är verksamma inom energi- och klimatomställningen och vår branschsatsning Renewables. Rent konkret innebär det att jag upprättar, granskar och förhandlar till exempel aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, leveransavtal, serviceavtal och andra juridiska dokument för klienter verksamma inom exempelvis förnybar energiproduktion, förnybara bränslen, energilagring och energieffektivisering. Vår grupp har till exempel varit med i utvecklingen av land- och havsbaserad vindkraft, samarbeten för långsiktig solenergiförsörjning, förnybar metanol i kommersiell skala och projekt för grön vätgas. En väldigt spännande bransch att vara del av just nu där vi ser stor investeringsvilja, internationella samarbeten och banbrytande projekt där aktörer i Sverige och Skandinavien i många aspekter är världsledande.

-   En vecka är ofta inte sig lik den andra då man är med i många olika projekt där vissa är av längre karaktär och andra har en kortare tidshorisont. Det är därför en stor mix i hur veckan kan se ut. Ibland är man på en spännande konferens och resande fot medan en annan dag är det avtalsgranskning vid skrivbordet på agendan.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?
-   Jag skulle säga att det mest utmanande med mitt jobb är att hålla sig ständigt uppdaterad och förstå klientbolagens bransch, eftersom man ofta arbetar med en rad olika bolag och affärsområden på en större affärsjuridisk byrå. Projekten inom Renewables innebär inte sällan tekniska dimensioner som vi jurister behöver sätta oss in i eller i vart fall förstå essensen utav. Att exempelvis granska ett serviceavtal för en vindkraftpark som ska tecknas på 25 år innebär en hel del klurigheter av sådana slag.

Vad är framgång för dig?
-   Att vara lycklig, klyschigt nog. Det tror jag man uppnår genom att ha ett spännande och utmanande arbetsliv som man är intresserad av, samtidigt som det finns tid till annat viktigt i livet. Det är såklart en svår balansgång i vårt yrke men jag tror att man behöver hitta sin egen balansbräda och hur den också kan se olika ut under olika perioder i livet.

Hur bidrar MAQS till en bra balans mellan arbete och privatliv?
-   Jag upplever att det finns stora möjligheter att forma sin vardag på MAQS. Att arbeta som affärsjurist på en advokatbyrå är flexibelt på så sätt att man ofta kan styra över när arbetet utförs. Sedan kan det hända att det kommer perioder med en hel del att göra. Men då får man helt enkelt hjälpas åt. Jag upplever att MAQS har rimliga krav på prestation där medarbetares återhämtning och vila också är av högsta prioritet. Tillgänglighet är dock en parameter som genomsyrar advokatbranschen eftersom vi behöver finns där för våra klienter som en samarbetspartner när det så behövs.

Vad är ditt/dina bästa tips till studenter?
-   Under studietiden försökte jag se studierna som ett heltidsjobb. Att få in bra rutiner med att gå till biblioteket viss tid varje dag och variera dagarna med självständigt arbete och gruppdiskussioner tillsammans med kompisarna i klassen var en bra combo för min del. Sedan vill jag varmt rekommendera att försöka besöka olika typer av arbetsplatser under studietiden för att få en uppfattning om vad man tror skulle vara kul och för att etablera relationer. På så sätt fick jag chansen till spännande extrajobb och hade vid examen etablerat kontakter med en mängd olika typer av företag. Juristyrket är så himla brett och galet nog kan man arbeta med det allra mesta. Om man redan under studierna hinner prova på lite olika saker blir det nog lättare att fundera över var man skulle vilja arbeta efter examen.

Har du något medskick inför jobbsökandet och val av arbetsplats?
-   Jag tror det är viktigt att läsa på ordentligt när det kommer till valet av arbetsplats. Vad tycker du är roligt? Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare? Trivs du på en större eller mindre arbetsplats? Vilken juridik lockar mer än den andra? Har arbetsplatsen ett aktivt jämställdhetsarbete och är det viktigt för dig? Det är såklart inte helt lätt att svara på de här frågorna innan man har kommit ut i arbetslivet men jag tror att det är viktigt att fundera på företagskultur, värderingar och hur arbetsgivaren arbetar med de frågor man tycker är viktiga. Som student känner man sig säkert lite i underläge på den där arbetsintervjun men det är minst lika mycket du som ska trivas hos arbetsgivaren för att det ska bli en bra match och du har också rätt att ställa tuffa frågor. Stort lycka till med studierna och jobbsökandet!

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN