En gång MAQSare alltid MAQSare!

Genom vårt alumninätverk håller vi kontakten med varandra. Aktuell information hittar du i vår grupp på Linkedin.

Länk till gruppen