HÅLLBARHET

Hållbarhet genomsyrar såväl vår rådgivning som vårt eget, interna arbete på byrån. På MAQS arbetar
vi kontinuerligt med att höja ambitionerna och målen kopplat till varje del av vårt hållbarhetsarbete.
Vår utgångspunkt är FN:s 17 globala mål som antogs 2015.

Våra fokusområden: Arbetsmiljö, Jämställdhet, CSR, Miljö, Kvalitet & etik

Signatur-Ka-Tr

”Det är det vi gör innanför väggarna som är det viktiga hållbarhetsarbetet. För oss på MAQS är det viktigt att, skapa delaktighet och möjliggöra för alla medarbetare att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och med beaktande av kravet på balans mellan arbetsliv och övriga delar av livet. Dessutom vill vi genom olika initiativ och partnerskap göra det lätt för våra anställda att bidra även utanför arbetet.”
 
Katrin Troedsson, CEO

Image
Katrin Troedsson

Människor har goda skäl att vilja interagera med företag som har ett uttalat hållbarhetsperspektiv. Att som företag ta ansvar för sin klimatpåverkan, verka för goda arbetsförhållanden och även bära ett högt etiskt affärsansvar, visar att alla kan aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle och klimat. Vår bild är att ett fungerande hållbarhetsarbete skapar konkurrensfördelar för både MAQS, våra kunder och samarbetspartners.
 
Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. I egenskap av företag och arbetsgivare har vi på MAQS ett stort ansvar att sprida kunskap och öka medvetenhet kring hur vi och våra medarbetare, kunder och samarbetspartners kan agera för att bidra till ett hållbart samhälle.
 
På MAQS fokuserar vi särskilt på att effektivisera vår resursförbrukning för att minska vårt klimatavtryck, vi jobbar aktivt för att alla våra medarbetare ska känna att de har ett hållbart arbetsliv och vi arbetar kontinuerligt med etik och god kvalitet i alla våra processer, med syftet att främja ett jämställt och inkluderande samhälle.
 

 

 

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i fem fokusområden. Läs mer om hur vi jobbar inom respektive område nedan.

 

 

 

Vill du veta mer?


Kontakta oss