HÅLLBARHET

Hållbarhet genomsyrar såväl vår rådgivning som vårt interna arbete på byrån. På MAQS arbetar
vi kontinuerligt med att höja ambitionerna och målen kopplat till varje del av vårt hållbarhetsarbete.
Vår utgångspunkt är FN:s 17 globala mål som antogs 2015.

Våra fokusområden: Arbetsmiljö, Jämställdhet, CSR, Miljö, Kvalitet & etik

Signatur-Ka-Tr

”Det är det vi gör innanför väggarna som är det viktiga hållbarhetsarbetet. För oss på MAQS är det viktigt att, skapa delaktighet och möjliggöra för alla medarbetare att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och med beaktande av kravet på balans mellan arbetsliv och övriga delar av livet. Dessutom vill vi genom olika initiativ och partnerskap göra det lätt för våra anställda att bidra även utanför arbetet.”
 
Katrin Troedsson, CEO

Katrin Troedsson

För oss på MAQS är det självklart att vi tar ansvar för vår klimatpåverkan, verkar för goda arbetsförhållanden och bär ett högt etiskt affärsansvar.
 
Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. Därför är det viktigt för oss att ta ansvar och kontinuerligt sprida kunskap och öka medvetenhet kring hur vi och våra medarbetare, kunder och samarbetspartner kan agera för att bidra till ett hållbart samhälle.
 
På MAQS fokuserar vi särskilt på att effektivisera vår resursförbrukning för att minska vårt klimatavtryck, att alla våra medarbetare ska känna att de har ett hållbart arbetsliv och på att löpande arbeta med etik och god kvalitet i alla våra processer i syftet att främja ett jämställt och inkluderande samhälle.

 

 

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i fem fokusområden. Läs mer om hur vi jobbar inom respektive område nedan.

 

 

 

Vill du veta mer?


Kontakta oss