Kvalitet & etik

Löpande kvalitetsarbete ger
en hållbar verksamhet

Kvalitet är en grundläggande ingrediens i vår arbetsmetod. Det gör oss trygga och stolta i att vara Maqsare – och vi vet att det har stor betydelse för byråns trovärdighet hos våra kunder. I kvalitetsbegreppet lägger vi också etik. Vi har rutiner för kvalitetssäkring av hur vi arbetar ihop och gentemot våra kunder, bl.a. genom en kvalitetsmanual som löpande uppdateras och används som underlag vid interna utbildningar. Vi utbildar självfallet alla våra medarbetare i de etiska regler som gäller för advokatverksamhet, följer upp implementationen av regelverket och vi har öppna samtal om etiska överväganden kopplat till hur vi förhåller oss även i praktiska situationer.

Signatur-Ma-Pe

”Vår verksamhet genomsyras av det etiska regelverk som ytterst upprätthålls av Advokatsamfundet. Relationen mellan oss och våra kunder innefattar därmed ett mycket stort ansvar. En tydlig etisk kompass hos både MAQS medarbetare och samarbetspartners är därför en viktig förutsättning för rådgivning av den kvalitet vi kräver av oss själva och som marknaden också ska kunna förvänta sig.”
 
– Magdalena Persson, Advokat (Etikansvarig)

Magdalena.Persson_MAQS_200612_79338_A4_16bit_300dpi–1440x1700_TONING.jpg