INTERNATIONELLT

Som väletablerad internationell rådgivare rör vi oss ständigt inom ett globaliserat näringsliv.
Därför är det viktigt att vi har ett brett och kompetent internationellt nätverk. 

Globalt perspektiv,
lokal förankring

Varje år biträder vi kunder i multinationella uppdrag – såväl svenska bolag utomlands som utländska koncerner i Sverige. En tydlig förståelse av internationell rätt och komplexitet tillsammans med starka globala allianser är nyckeln till varför MAQS har en framträdande roll internationellt. Vi väljer noga ut vilka samarbetspartners vi arbetar med i varje enskilt fall utifrån aktuell frågeställning. Vårt oberoende och icke-exklusiva globala samarbete har aktivt förvaltats i årtionden, och innebär att våra kunder alltid får det stöd som behövs

Vi är stolta och aktiv medlemmar i de internationella nätverken Pangea Net och Nextlaw som tillsammans skapar en unik plattform för effektiv internationellt samarbete. 

Utöver våra nätverk har vi en dedikerad French Desk. Tillsammans med våra nätverk och internationella kontakter skapar vi dagligen möjligheten för våra kunder att röra sig sömlöst över landsgränser.