KULTUR & VÄRDERINGAR

MAQS_web_522_012

Tillsammans
ser vi längre

MAQS drivs vi av att skapa nytta, och vi växer av att hjälpa och lyfta såväl varandra som våra kunder. Det är där det professionella och omtänksamma möts som vi finner vår anda. En MAQS-anda som bygger på en oupphörlig vilja att bli bättre – och på en gemenskap som gör att vi tillsammans går, når och ser längre.

Som medarbetare på MAQS blir du från dag ett en viktig spelare för hela lagets framgång, och du kommer inkluderas i såväl arbetet på byrån som i kunduppdragen – oavsett vilket team du ingår i. Att arbeta på advokatbyrå kan stundtals vara utmanande och krävande. Men i gengäld får du möjligheten att i en professionell och trevlig miljö bygga upp affärsmässig kunskap, samtidigt som du får givande insikter om juridiken och en djup förståelse för människor. Det är helt enkelt utvecklande och kul, och föder något som vi på MAQS värdesätter högt: laganda och arbetsglädje.

Kreativitet, mod och förmåga att arbeta i team är egenskaper vi värdesätter högt. Det är också viktigt att vara en bra arbetskamrat och att anamma vår värdegrund. Vi söker långsiktiga relationer – inte bara med våra kunder utan även med våra medarbetare.

MAQS_web_2880x1400_023
MAQS kultur och värderingar

Våra värderingar

Våra gemensamma värderingar är kompassnålen som vägleder oss i såväl vårt dagliga som långsiktiga arbete. De genomsyrar allt vi gör och framför allt preciserar dem vad vi som företag står för. Där varje dag kännetecknas av lusten av att veta mer än mer, där vi ger enkla svar på svåra frågor och där vi alltid har dörren öppen – för varandra och för våra kunder.

Nyfikenhet –
lusten att veta mer än mer

Nyfikenhet handlar för oss om lusten att veta mer än mer, om att dyka rakt ner i senaste artikeln och lunchdiskussionen, involveras i kollegans huvudbry och förstå kundens dilemma. Men också om att lyfta blicken – att se varandras vardag och tillsammans skapa den större bilden. Helt enkelt ett engagemang som lyser igenom. Med ett ständigt, lösningsorienterat driv som rör oss framåt.

Vi är övertygade om att det är nyfikenheten som gör att vi går längre.

Om Oss_1

MAQS_web_522_003

Enkelhet – ett öppet förhållningssätt

Med ett öppet förhållningssätt ökar förståelse inför både frågans komplexitet och frågeställarens situation. Det öppnar upp för nya affärer, samarbeten och relationer. Internt som externt, lokalt som internationellt. Och det skapar möjligheter för gemensam utveckling.

Om nyfikenhet gör att vi går längre, är det med enkelhet som vi når längre.

Tillgänglighet – dörren står öppen

Med dörren öppen skapar vi rum för idéer och plats för gemensam tillväxt. På MAQS hjälps vi åt för att vi är genuint intresserade och bryr oss. Vår omtänksamhet bygger på tron om att finnas där för den som behöver svar, råd eller någon som lyssnar. Denna tillgänglighet är bland det starkaste vi har och hjälper oss inte bara att gå och nå längre – det gör också att vi ser längre.

shutterstock_1375314008