Arbetsmiljö

Människor som mår bra, presterar därefter

Vi vill att våra anställda ska må bra, såväl på jobbet som hemma, på kort och lång sikt. Vår övertygelse är att MAQS blir ett bättre och konkurrenskraftigare företag som levererar bättre tjänster när alla som jobbar här trivs och mår bra. Egentligen är det ganska självklart. När vi mår bra på jobbet och har en givande fritid, levererar vi bättre. Dessutom känner vi då troligen ett starkare engagemang i arbetet, och väljer att stanna längre i företaget. I vårt arbetsmiljöarbete har vi valt att särskilt fokusera på ledarskap, delaktighet, utveckling och hälsa.

Signatur-Ca-M

”Vi gör temperaturmätningar på arbetsmiljön varje vecka. Alla medarbetare är delaktiga och berättar hur de mår just nu. Det ger oss värdefull information, och vi kan på så vis jobba med snabba och rätt åtgärder.”
 
– Camilla Millqvist, Chief People & Culture Officer

Camilla Millqvist
Signatur-Ni-Ha

”Genom ett aktivt och närvarande ledarskap skapar vi ett gott arbetsklimat och en trygg arbetsplats. Ett gott ledarskap är enligt oss på MAQS stöttande, ärligt och modigt”.
 
Nicklas Hansson, Managing Partner

Nicklas Hansson

En gemensam anda

Vår gemenskap är stark och vår kultur genomsyras av något vi kallar för MAQS-andan, som kan sammanfattas som ”där det professionella möter det omtänksamma”. I förlängningen handlar MAQS-andan om hur vi bemöter och behandlar varandra och våra kunder, och bottnar i någonting som för oss är väldigt sant: nämligen att vi tillsammans skapar vår gemensamma arbetsmiljö.
 
Och visst är det så. Om du får höra att människor trivs på MAQS så är det inte bara något som är taget ur ett internt styrdokument. Det betyder att vi på riktigt gillar varandra och trivs tillsammans. För att passa här behöver du vara nyfiken, konstruktiv, pragmatisk och värdera att ha kul på jobbet.