Tillbaka

Strategisk rådgivning

Dataskyddet är inte en engångsinsats utan behöver upprätthållas över tid. Utöver det löpande operativa arbetet hjälper vi dig att förstå vilka strategiska överväganden som behöver göras för att underlätta compliance-arbetet över tid.
Image
INTEGRITET-DATA-strategisk-radgivning

I en komplex verksamhet där flera intressen och regelverk behöver samverka är det ofta utmanande att upprätthålla dataskyddet över tid. Genom att arbeta strategiskt och proaktivt kan verksamhetsövergripande frågeställningar identifieras och hanteras, gemensamma rutiner och processer skapas och beslutsfattande kring dataskyddsrisker underlättas i verksamheten.

Vi erbjuder kvalificerad, strategisk dataskyddsrådgivning till företagsledning, styrelse, dataskyddsansvarig och/eller DSO-funktion inom en mängd branscher och verksamheter. Vår kompetens omfattar t.ex. stöd i upprättande/förändring av dataskyddsorganisationen, framtagande av riskramverk och kontroller, samt stöd i implementering och tillämpning av ett riskbaserat arbetssätt.