Om

Aleksander Källkvist har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning vid fastighetstransaktioner, fastighetsprojekt, företagsöverlåtelser samt i bolagsrättsliga frågor. Aleksander arbetar även regelbundet med alla typer av kommersiella tvister och i skiljeförfaranden.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017-

Malmö tingsrätt, tingsnotarie, 2016-2017

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, biträdande jurist, 2015-2016

Juridiska fakulteten i Lund, amanuens, 2014-2015

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, sommartrainee, 2014

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2015

Malmö Högskola, examen i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, 2013

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt KEWAB AB i samband med förvärv av Sundstorps Schakt Aktiebolag

KEWAB AB är en helhetsleverantör inom anläggning, elkraft och transport, med flera affärsområden och...
21.04.20 Läs mer

MAQS har biträtt Nordic Surface Group i samband med fem förvärv omfattande sammanlagt nio bolag

Nordic Surface Group (”NSG”) har återigen förstärkt sin position inom ytskiktsbranschen genom förvärv av...
21.03.11 Läs mer

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren i samband med försäljningen av två fastigheter i expansiv Malmöstadsdel till Riksbyggen

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren i samband med försäljningen av fastigheterna Smedjan 9 och Smedjan 12 i...
21.03.04 Läs mer

MAQS rådgivare vid försäljning av fastighetsportfölj

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren Celon Förvaltning AB i samband med försäljningen av åtta fastigheter...
21.01.22 Läs mer