Back

21.03.22 / News

MAQS företräder ägaren till Bokförlaget Lind & Co när Storytel blir ny majoritetsägare

”Precis som Lind & Co är Storytel en entreprenöriell och dynamisk kraft i förlagsbranschen, så detta partnerskap är helt logiskt för oss. Att arbeta med ett starkt, globalt företag som Storytel har många fördelar för oss och öppnar upp nya möjligheter. Jag är övertygad om att detta kommer att göra våra författare relevanta för en ännu större publik” säger Kristoffer Lind, VD för Lind & Co.

MAQS Advokatbyrå är säljarens ombud när Storytel förvärvar 70% av aktierna i Bokförlaget Lind & Co AB. Kristoffer Lind stannar som 30% minoritetsägare och VD för Lind & Co som kommer att drivas som en självständig enhet i Storytelkoncernen.

Lind & Co har under de senaste åren växt till att bli ett av Sveriges mest framgångsrika bokförlag med en stark verksamhet inom digital utgivning och ljudböcker. Under 2020 omsatte Lind & Co 111 MSEK och gjorde en vinst om 22.6 MSEK. Dessutom släpptes mer än 600 digitala titlar i ljudboksformat, vilket stod för 50% av förlagets omsättning. Bland Lind & Co:s mest omtalade författare märks Tove Alsterdal, May Grethe Lerum, Mikael Ressem och Dag Öhrlund.

Köpeskillingen, som är konfidentiell, kommer att betalas delvis som kontanter och delvis genom nyemission av aktier i Storytel AB (publ). Affären väntas fullföljas i April 2021.

MAQS team bestod av Carl Fhager, Martin Folke, Lukas Holmberg, Helena Björling, Marie-Anne Lindhart och Marcus Resvik.

Related news

Contacts