Back

21.09.07 / News

MAQS har biträtt KEWAB AB vid förvärv av Tommys Kranbilar AB

MAQS har biträtt KEWAB AB i samband med förvärv av samtliga aktier i Tommys Kranbilar AB. Förvärvet kompletterar KEWAB:s satsning i södra Sverige och genom förvärvet stärker KEWAB sin närvaro i regionen kring Malmö/Helsingborg.

MAQS team bestod av Lovisa Elardt, Aleksander Källkvist, Kajsa Hummel och Patrik Gustafsson-Sonne.

Related news

Contacts