Back

21.09.14 / News

MAQS har biträtt HUB Park AB vid försäljning av kontorsfastighet

HUB Park AB säljer kontorsfastighet i Malmö till Nordea Liv & Pension.

Försäljningen avser fastigheten Malmö Eddan 2 och kontorsbyggnaden hyrs i dess helhet av IKEA. Försäljningen sker i bolagsform.

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren genom advokaterna Magnus Bengtsson och Lovisa Elardt.

Related news

Contacts