Back

23.11.07 / News

Layer Group förvärvar Stig Erikssons Golv AB och etablerar sig som en aktör inom golvsegmentet i Stockholm

Layer Group gör genom förvärvet av Stig Erikssons Golv AB sitt första insteg på golvmarknaden i Stockholm. På sikt skapar detta möjligheter för Layer Group att växa organiskt inom segmentet i storstadsregionen.

Förvärvet av Stig Erikssons Golv AB är en viktig del av Layer Groups tillväxtstrategi, som syftar till att utöka serviceutbudet och stärka positionen som en ledande aktör inom ytskiktstjänster, främst inom måleri, golv och industrifärg. Genom att integrera Stig Erikssons Golv AB i sin portfölj av verksamheter kommer Layer Group att kunna erbjuda kunder i Stockholmsregionen en mer komplett service inom ytskikt. Det öppnar också upp för möjligheter att växa på en attraktiv marknad.

MAQS har företrätt Layer Group i samband med förvärvet. MAQS team bestod huvudsakligen av Lovisa Elardt, Richard Fiskesund och Nelly Bjurling.

Läs mer här:

https://www.layergroup.se/pressmeddelande/release/?id=D6E60D4D932750F0

Om Layer Group

Layer Group är en av Sveriges största företagsgrupper inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och har idag cirka 1 600 medarbetare och omsätter strax över 2,3 mdkr med närvaro i hela Sverige samt i stora delar av Finland. Layer Group ägs av entreprenörer samt de nordiska investmentbolagen Litorina och Bragnum Invest, som tillsammans är största ägare.

Related news

Contacts