Kenneth Asplund

Business Development
Mobiltelefon: +46 703 32 38 56
Fax: +46 31 10 20 40
kenneth.asplund@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Kenneth Asplund arbetar i MAQS Digital Business-grupp.

Kenneth har under lång tid, såväl som advokat som chefsjurist inom Privat Equity- och IT-sektorn, arbetat med frågor relaterade till IT och annan teknologi, såväl nationellt som internationellt. Han har företrätt såväl kund- som leverantörssidan i uppdrag som rört alla typer av återkommande projekt inom IT-branschen. Han har också mångårig erfarenhet av att utifrån ett tjänsteleverantörs- respektive produktägarperspektiv arbeta med affärs- och produktutveckling och de legala frågor som uppkommer i samband med detta arbete.

Kenneth har dessutom en bred erfarenhet av styrelsearbete, inkluderande strategi och affärsutveckling, från såväl mindre som medelstora bolag inom främst IT-branschen men även inom industri- och finanssektorn. Han har arbetat med projektlednings- och styrgruppsarbete inkluderande anbudsfrågor, uppstartsarbete, leveransfasarbete och omförhandling av projektavtal samt med finansiering och transaktioner inom flera sektorer för såväl företag, noterade och onoterade, som investerare.

Expertis

 • Dataskydd (GDPR)
 • Digital Business
 • Företagshemligheter
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Immaterialrätt och marknadsrätt
 • IT, teknik & telekom
 • Kapitalmarknad
 • Kommersiella avtal
 • Regelefterlevnad (Compliance)
 • Riskkapital

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2017-
 • Evry Sverige AB, 2005-2016
 • Bure Equity AB, 2001-2005
 • Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1997-2001
 • Advokatfirman Peter Wåhlin (senare Wåhlin Rosengren Advokatbyrå), 1988-1997
 • Arvika tingsrätt, 1986-1988
 • Sparbankernas Intecknings AB, 1984-1986

Utbildning

 • Uppsala Universitet (jur.kand.), 1985

Medlemskap

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument