Marie-Anne Lindhardt

Advokat/Senior Associate
Telefon: +46 31 763 25 24
Mobiltelefon: +46 768 58 29 88
Fax: +46 31 10 20 40
marie-anne.lindhardt@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Marie-Anne Lindhardt är verksam i MAQS grupp för kommersiella avtal såväl som i MAQS sport- och underhållningsgrupp. Inom området för kommersiella avtal biträder Marie-Anne regelbundet små som stora företag med upprättande, granskning och förhandling av samarbetsavtal, IT-avtal, allmänna villkor, olika typer av arbetsrättsliga avtal med mera.

Marie-Anne är även specialiserad mot sport- och underhållningsbranschen. Marie-Anne bistår bland annat bolag, förbund, ideella föreningar, enskilda idrottsmän och agenter i frågor kopplade till avtalsrätt, föreningsrätt, idrottens regelverk och lotterilagstiftning. Därutöver biträder Marie-Anne löpande MAQS klienter såsom ombud inför internationella fotbollsförbundets (FIFA) tvistlösningsorgan och hon har även erfarenhet som ombud inför Court of Arbitration for Sport i Lausanne.

Utöver Marie-Annes juridiska färdigheter har hon även värdefull erfarenhet från sin tid på en av Sveriges mer välrenommerade ICA Kvantum-butiker med närmare 120 anställda, där hon under flera år arbetade med bland annat organisation-, ledarskap- och personalfrågor samt var del av bolagets ledningsgrupp. En erfarenhet som har medfört att Marie-Anne har en god förståelse för den kommersiella verklighet som bolag måste förhålla sig till och de kommersiella överväganden som följer därmed.

Expertis

 • Arbetsrätt och pensioner
 • Dataskydd (GDPR)
 • Kommersiella avtal
 • Life Science
 • Sport, media & underhållning

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2011-

Utbildning

 • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 2012

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2016 -
 • Svensk Idrottsjuridisk förening
 • Medlem av Svenska Fotbollförbundets Besvärsnämnd

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Förläsare i idrottsjuridik inom ramen för juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Författare (tillsammans med Mikael KowaI) av ”Internationella kamper på en global arena” (Idrottsjuridisk skriftserie nr 18 artikelsamling 2013, SISU Idrottsböcker)
 • Författare (tillsammans med Carl Fhager) av ”Reglerna om tränings- och utbildningsbidrag allt viktigare” (Idrottsjuridiks skriftserie nr 19 artikelsamling 2014, SISU Idrottsböcker)
 • Författare (tillsammans med Carl Fhager) av ”FIFA:s nya förbud mot tredjepartsägande – några reflektioner” (Idrottsjuridisk skriftserie nr 20 artikelsamling 2015, SISU Idrottsböcker)

Relaterade dokument