Tillbaka

23.02.03 / Anbud

KONKURSANBUD - Nordic Takvård AB

Nordic Takvård AB har bedrivit verksamhet med takarbeten såsom takmålning, takrengöring och kemisk behandling, takinspektioner och takreparationer. Verksamheten har sysselsatt ett 30-tal anställda och haft kontor i Malmö, Höganäs, Grums, Skövde och Örebro. Se mer på www.nordictakvard.se

Verksamheten har nu försatts i konkurs. Verksamheten bedrivs delvis vidare av konkursboet. Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen med tillhörande fordon, inventarier, maskiner och lager.

Egendomen finns på ovanstående orter och kan visas efter överenskommelse.

Skriftligt anbud på hela eller delar av verksamheten skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 17 februari 2023. Anbud ska lämnas exklusive mervärdesskatt.

För mer information kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-6642600 alt. cecilia.uddman@maqs.com.

Anbudsunderlaget består av följande.

• Förteckning över fordon

• Förteckning över inventarier

• Lagerförteckning (Eftersom drift pågår kan detta komma att ändras.)

• Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

• Balans- och resultatrapport 2022-01-01 – 2022-12-31

• Ordervärden per region

 

Friskrivning och förbehåll om fri prövningsrätt

Med anledning av att det är ett konkursbo som säljer vill konkursboet påpeka följande. Konkursboet svarar inte för att uppgifterna i någon av de bilagor som bifogats denna annons och som utgör anbudsunderlag är riktiga. Konkursboet kan inte heller garantera riktigheten av de uppgifter som framgår av övriga bilagor till denna annons. Köparen uppmanas att göra en egen undersökning av uppgifterna i bilagorna. Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Kontaktpersoner

Cecilia Uddman

Advokat/Legal Director

Cecilia Uddman

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 705 12 03 56

Läs mer