Tillbaka

Artificiell intelligens (AI)

MAQS arbetar med att utveckla, utmana och pröva juridiken kring AI för att skapa förutsättningarna för morgondagens samhälle.
Image
Digital business Ai BG

AI samlar flera olika områden och ämnen, vilket gör att behoven av rådgivning och tillämpning av juridiska perspektiv på AI är stort. Vi har förmånen att arbeta tillsammans med flera kunder som utvecklar produkter och tjänster baserade på AI, men också med företag som använder AI-baserade produkter och tjänster i sina verksamheter.

De juridiska frågeställningarna som företagen ställs inför är flera. Det kan bland annat handla om datahantering, immateriella rättigheter, ansvarsfrågor och etiska frågeställningar. Konkret arbetar vi med avtal för införskaffande av infrastruktur och lagringskapacitet, gör bedömningar och underlag för beslut gällande användande och delning av data, hanterar integritetsfrågor och frågor kopplade till vem som äger rättigheter till eller ansvarar för en viss produkt eller tjänst.