Tillbaka

Exploateringar

Utveckling av exploateringsprojekt är ett område som kräver flera olika typer av kompetenser. MAQS har genom sin långa erfarenhet stor förståelse för såväl de olika juridiska frågorna som den sammantagna affären.
Image
Fastigheter exploatering BG

Utöver den affärsmässiga delen uppkommer ofta frågor rörande detaljplaner och bygglov, entreprenadfrågor, finansierings- och säkerhetsfrågor, fastighetsbildning och kommunalrättsliga frågor. MAQS har spetskompetens inom detta område och kan erbjuda dig ett team som har lång erfarenhet inom alla de områden som behövs för ett lyckat exploateringsprojekt.