Tillbaka

Intellectual Property

Med framväxandet av nya branscher och affärsmodeller blir immateriella tillgångar en allt viktigare fråga. För ett stort antal företag och företagare är immateriella rättigheter idag de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna. Att förvalta, kommersialisera och försvara rättigheterna i konkurrensen med andra är därför en kommersiell nödvändighet och framgångsfaktor för näringslivet.
Intellectual Property

Digitalisering och tjänstefiering skapar ökade möjligheter till samarbeten. Samarbetena kräver ofta komplexa överväganden om vad som ska gälla för den information och de immateriella rättigheter som parterna tar med in i samarbetet och som skapas under samarbetet.

MAQS immaterialrättsgrupp arbetar löpande inom hela det immaterialrättsliga området och består av experter inom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt och marknadsrätt. Gruppen följer hela tiden den snabba utveckling som sker inom olika områden och arbetar nära MAQS kunder så att rådgivningen blir anpassad till företagen, deras verksamhet och den strategi som passar företaget och dess immateriella rättigheter.

Kontaktpersoner

Alexander Källström

Advokat/Legal Director

Alexander Källström

Advokat/Legal Director

Stockholm

+46 733 86 03 34

Läs mer