Tillbaka

Marknadsmissbruk

Även om den noterade miljön innebär stora möjligheter och fördelar för de flesta bolag finns även en skyldigt att följa ett omfattande och ofta komplext regelverk i form av förordningar, lagregler, noteringsavtal, etc.
Image
Capital Markets marknadsmissbruk BG

Dessa skyldigheter kan vara särskilt betungande för små och mellanstora bolag som saknar de interna resurserna för att hantera alla krav. MAQS team ger löpande råd till ett stort antal bolagsledningar i frågor kopplade till det aktuella regelverket. Vår förmåga att i tätt samarbete med bolagsledningen kunna utforma konkreta åtgärder som underlättar den dagliga hanteringen är något som vi lägger särskilt fokus på. Den noterade miljön ska inte ses som en börda utan som en enorm möjlighet.

Vår rådgivning inom detta område inkluderar huvudsakligen frågor kopplade till marknadsmissbruk såsom hantering av insiderinformation, informationsgivning och transaktionsrapportering. Vi hjälper också bolag att uppfylla de krav som ställs enligt marknadsplatsernas regelverk samt koden för bolagsstyrning. Teamet tillhandahåller skräddarsydda utbildningar inom området för att underlätta för bolagen att känna en trygghet i sin dagliga hantering av regelverket.