Tillbaka

Sport & Event

MAQS är en av Sveriges ledande rådgivare inom sport och event. Med närmare 30 års erfarenhet från branschen har MAQS specialistgrupp en för våra kunder ovärderlig expertis och branschkännedom.
Sport Event

I en tid då de kommersiella frågorna blir allt fler och mer komplexa, och dess ekonomiska betydelse allt större, har behovet av juridiskt stöd för aktörer inom sport- och eventbranschen blivit allt viktigare. Tack vare vår erfarenhet, branschkännedom och expertis har vi stor förståelse för den verklighet våra kunder verkar i – både vad gäller utmaningar och möjligheter. En förståelse som utgör grunden för vår rådgivning och som hjälper våra kunder att hitta de pragmatiska och för just deras verksamhet bästa lösningarna.

Frågor där vi löpande hjälper våra kunder är bland annat kopplade till idrottens regelverk, spelarövergångar, varumärken, medierättigheter, skattefrågor, bolagsrätt samt all relevant avtalsdokumentation. Därutöver företräder vi regelbundet våra kunder i tvister inför idrottens olika nationella och internationella organ samt inför Court of Arbitration for Sport.

Våra kunder finns såväl på den nationella som internationella arenan och består av allt från förbund, föreningar/klubbar och idrottsutövare till rent kommersiella aktörer såsom arrangörer, rättighetsinnehavare, mediebolag och investerare.

Registrera dig för nyheter och events inom sport och event

Urval av rättsområden

Kommersiella avtal
Bolagsrätt
Skatt
Immaterialrätt
Arbetsrätt
Tvistlösning
Föreningsrätt

Kontaktpersoner

Marie–Anne Lindhardt

Advokat/Partner

Marie–Anne Lindhardt

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 58 29 88

Läs mer