GPX Medical

CASE_GPX_1_2880x1400.jpg
CASE_GPX_1_960x640.jpg

MAQS Life Science & Medtech heltäckande partner till GPX Medical

GPX Medical AB (publ) (”GPX Medical”) har sedan starten i Lund 2016 haft möjlighet att revolutionera neonatalintensivvården med NEOLA® – en medicinteknisk produkt som kan erbjuda kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar om livshotande komplikationer med en avancerad teknik som mäter lungvolymförändringar och syrgaskoncentration. Aktier i GPX Medical handlas på Nasdaq First North Stockholm under (”GPXMED”).

GPX Medicals beprövade teknik använder laserspektroskopi för att kontinuerligt mäta lungvolymförändringar och syregaskoncentration i lungorna hos för tidigt födda barn. Detta är en säker och icke-invasiv metod för att övervaka lungorna hos dessa utsatta patienter i realtid och ger möjlighet till omedelbar upptäckt och behandling av komplikationer; något som resulterar i förbättrad vård och minskad risk för funktionshinder senare i livet.

Är du nyfiken att läsa vidare om GPX Medicals?

TILL GPX MEDICALS

CASE_GPX_1_1440x1700.jpg
CASE_GPX_3_960x640.jpg

MAQS branschgrupp inom Life Science & Medtech bistår löpande GPX Medical med rådgivning med avtal rörande inköp, försäljning och samarbeten samt i frågor kopplat till arbets- och bolagsrätt.  MAQS Life Science & Medtech är stolta att som viktig heltäckande partner få fortsätta att fördjupa oss i deras verksamhet under deras kommande tillväxtperiod, och genom det, skapa förutsättningar för att ge så effektiv, transparent och kvalitativ rådgivning som möjligt.
 

Nyfiken på att läsa mer om MAQS Life Science & Medtech?

KLICKA HÄR

”MAQS grupp inom Life Science & Medtech är en väldigt dedikerad, tillgänglig och kompetent partner som alltid ger rådgivning baserat på våra specifika affärsförutsättningar”


Hanna Sjöström, vd, GPX Medical

CASE_GPX_2_2880x1400.jpg

Kontaktpersoner

Ulf Yxklinten

Advokat/Partner

Ulf Yxklinten

Advokat/Partner

Malmö

+46 709 58 07 72

Läs mer