Om

Amanda Strömbäck arbetar huvudsakligen med startup- och tillväxtbolag, företagsöverlåtelser samt med bolagsrättsliga frågor kopplat till omstruktureringar, incitamentsprogram, kapitalanskaffningar och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2024-

Advokatfirman Delphi, biträdande jurist, 2022-2024

Advokatfirman Delphi, sommarnotarie, 2021

Advokatfirman Vinge, talangpool, 2020-2021

Roschier Advokatbyrå, studentmedarbetare, 2018-2020

Utbildning

Uppsala universitet, jur. kand., 2022

Zürich universitet, kurser i juridik, 2021

Uppsala universitet, kurser i företagsekonomi, 2018